मिति २०७१-०५-२१ गते शनिबार देखि देखि प्रभावी
उपत्यका भित्र तोकिएको समयमा र उपत्यका बाहिर तोकिएको समय भन्दा ५ मिनेट पछि लोडसेडिङ्ग कार्यान्वयन हुनेछ ।