राष्ट्रिय फुटसल लिगअन्तर्गत आज भएको खेलमा आठ खेल सम्पन्न


km’6;n v]Nb} v]nf8L clvn g]kfn km’6an ;+3sf] cfof]hgfdf laxLaf/b]lv sf7df8f}+df ;’? ePsf] /fli6«o km’6;n lnu cGtu{t af}4sf] :t”kf km’6;ndf km’6;n v]Nb} v]nf8L . ebf} @%;Dd x’g] ;f] k|ltof]lutfdf !^ j6f l6dn] efu lnPsf 5g . tl:a/ MgjLg kf}8]n ,/f;;

नेपालमा पहिलो पटक आयोजना भएको राष्ट्रिय फुटसल लिगअन्तर्गत आज भएको खेलमा आठ खेल सम्पन्न भएको छ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को आयोजना तथा एन्फा फुटसल कमिटीको व्यवस्थापनमा भएको उक्त प्रतियोगिताको उद्घाटन युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजेन्द्रकुमार केसीले गर्नुभएको थियो । समूह एअन्तर्गत खेलमा धन्वन्तरि फुटसल खुमलटार युवा क्लबलाई ६–२ गोलअअन्तरले पराजित गर्दै विजयी भयो ।

त्यसैगरी सामाखुशी फुटसलले ढुकु फुटसल हबलाई ५–० ले, शंखमूल फुटसलले रेभ फुटसल सेन्टरलाई ५–२ ले तथा स्तूप फुटसल बौद्धले रजनी फुटसललाई ३–२ ले पाखा लगाए । प्रतियोगिताअन्तर्गत फुटसल एरेना बौद्धमा समूह ए का तथा चौर रिक्रिएसन सेन्टरमा समूह बीका चार चार खेल भएको थियो । सोह्र टोली सहभागी उक्त प्रतियोगितामा विजेता टोलीले रु पाँच लाख तथा उपविजेताले रु दुई लाख ५० हजार प्राप्त गर्नेछन् ।

 

 

यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?