Namaste Australia


Namaste Australia – Saturday 8 PM,12:00 Mid Night
Sunday 8 AM,02:00 PM (AST)
अष्ट्रेलियामा साताभरिका गतिविधिहरुको संगालो

[one_half] [niceyoutubelite id=”2jORJDeY5Wc”] Episode 75 [/one_half]

[one_half_last] [niceyoutubelite id=”QhHIoaTrvk4″] Episode 70[/one_half_last]

[one_half] [niceyoutubelite id=”SX6ew0ScYGk”] Episode 69 [/one_half]

[one_half_last] [niceyoutubelite id=”5HopMIWlaEQ”] Episode 51[/one_half_last]

[one_half] [niceyoutubelite id=”tAvB5EM2Ej4″] Episode 48 [/one_half]

[one_half_last] [niceyoutubelite id=”Xatk9ggYWgY”] Episode 44[/one_half_last]

[one_half] [niceyoutubelite id=”xlsiD4R_gQo”] Episode 41 [/one_half]

[one_half_last] [niceyoutubelite id=”phYklKRQ4vc”] Episode 37[/one_half_last]

[one_half] [niceyoutubelite id=”uVu5_cki0Gs”] Episode 36 [/one_half]

[one_half_last] [niceyoutubelite id=”H_dd1NshSv4″] Episode 35[/one_half_last]

[one_half]  [niceyoutubelite id=”nBHqyAZFMco”] Episode 34[/one_half]

[one_half_last] [niceyoutubelite id=”7ybs5pNLCTU”] Episode 33 [/one_half_last]

[one_half]  [niceyoutubelite id=”7ybs5pNLCTU”] Episode 29[/one_half]

[one_half_last] [niceyoutubelite id=”s5HMW-ZcR3k”] Episode 28 [/one_half_last]

[one_half]  [niceyoutubelite id=”yHBe__y_KVI”] Episode 26[/one_half]

[one_half_last] [niceyoutubelite id=”GdoAGRlr0VE”] Episode 25 [/one_half_last]

[one_half]  [niceyoutubelite id=”3RZV3sE7v80″] Episode 24[/one_half]

[one_half_last] [niceyoutubelite id=”wRt87PBe3mY”] Episode 23 [/one_half_last]

[one_half] [niceyoutubelite id=”FQkaK-8zxHg”] Episode 21 [/one_half]

[one_half_last]  [niceyoutubelite id=”f99oOKm3bBo”] Episode 20[/one_half_last]

[one_half]  [niceyoutubelite id=”r9GYLvaOcPQ”] Episode 19[/one_half]

[one_half_last] [niceyoutubelite id=”VBvW3zaet5A”] Episode 18 [/one_half_last]

[one_half] [niceyoutubelite id=”53acdUVij60″] Episode 17 [/one_half]

[one_half_last]  [niceyoutubelite id=”52nqCzbswgs”] Episode 16[/one_half_last]

[one_half] [niceyoutubelite id=”OxQ-qEAdjf8″] Episode 15 [/one_half]

[one_half_last]  [niceyoutubelite id=”ibhkMT9IRj”] Episode 13[/one_half_last]

[one_half] [niceyoutubelite id=”USXqeq_cYdU”] Episode 12 [/one_half]

[one_half_last] [niceyoutubelite id=”jy9FJQv5vGU”] Episode 11 [/one_half_last]

[one_half]  [niceyoutubelite id=”oH76TMxAJqo”] Episode 10[/one_half]

[one_half_last]  [niceyoutubelite id=”h7dTA7ha4cU”] Episode 9[/one_half_last]

[one_half] [niceyoutubelite id=”0bYyslxRaCE”] Episode 8 [/one_half]

[one_half_last] [niceyoutubelite id=”YFfhicLJ7BE”] Episode 7 [/one_half_last]

[one_half]  [niceyoutubelite id=”m2KOZ5FVOgE”] Episode 6[/one_half]

[one_half_last] [niceyoutubelite id=”9rRRd_MDvkg”] Episode 5 [/one_half_last]

[one_half] [niceyoutubelite id=”pYfmkesbRxM”] Episode 4 [/one_half]

[one_half_last]  [niceyoutubelite id=”obSDbReifTI”] Episode 3[/one_half_last]

[one_half]  [niceyoutubelite id=”C67aOqccAqo”] Episode 2[/one_half]

[one_half_last] [niceyoutubelite id=”k3krKS5GSFw”] Episode 1 [/one_half_last]

 

यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?