Jamkavet


Jamkavet – Friday 9 PM
Repeat Next Day
1:00 AM, 9:00 AM, 3:00 PM (AST)
राजनीति र राजनीतिज्ञहरुसँग भीमसेन सापकोटाको जम्काभेट

[one_half] [niceyoutubelite id=”VMM4XubfGLw”] Episode 13[/one_half]

[one_half_last] [niceyoutubelite id=”vl3V_Y_vJSY”] Episode 12 [/one_half_last]

[one_half] [niceyoutubelite id=”hb0e7e4y-QY”] Episode 10[/one_half]

[one_half_last] [niceyoutubelite id=”yRl2089fwww”] Episode 9 [/one_half_last]

[one_half] [niceyoutubelite id=”IDa7g3D1DzM”] Episode 8[/one_half]

[one_half_last] [niceyoutubelite id=”vXEEpRMrMzM”] Episode 7 [/one_half_last]

[one_half] [niceyoutubelite id=”KxKTx11RIjs”] Episode 6[/one_half]

[one_half_last] [niceyoutubelite id=”WE4csUKlO4g”] Episode 5 [/one_half_last]

[one_half] [niceyoutubelite id=”Cq7-_OSmxhY”] Episode 4[/one_half]

[one_half_last]  [niceyoutubelite id=”GXeVCm4CGx4″] Episode 3[/one_half_last]

[one_half] [niceyoutubelite id=”q9-7YPqdWgk”] Episode 2 [/one_half]

[one_half_last]  [niceyoutubelite id=”OWed-ikr67E”] Episode 1[/one_half_last]

 

यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?